Community Supported Agriculture is een engelstalige term voor 'gemeenschapslandbouw' , een vorm van  landbouw waarbij :


 • alles draait om de samenwerking tussen klant en boerin


 • je als klant een oogstaandeel koopt en dit aan de start van het seizoen


 • je  zo het oogstrisico met de boerin deelt, in voor- of tegenspoed


 • je jouw 'boerin' ondersteunt en een vast inkomen bezorgt


 • je mee beslist wat er gezaaid en geplant wordt


 • je kan meehelpen op het veld  als je daar zin in hebt


 • je resoluut kiest voor samenwerking met een lokale boerin


 • je af en toe mee kan komen feesten


 • je samen evalueert en feedback geeft over wat je goed en  minder goed vond


 • je de boerin echt kan leren kennen en zij jou ook als jij dat wil


 • je kan komen genieten van een prachtige plek

CSA ?

't legumenhofke

groentepakketten van het veld op het bord ...

'T LEGUMENHOFKE

© 't Legumenhofke - Greenhosted